میلاد امام حسن مجتبی (ع) مبارک

آن را که مبتلای حسن آفریده اند

غرق غم و بلای حسن آفریده اند

سینه زنیم و سینه ی ما جایگاه اوست

این سینه را سرای حسن آفریده اند

دیوانه وار نعره زنم مجتبی مدد

دل را پُر از هوای حسن آفریده اند

افراشته باد پرچم آقاییِ حسن

سر را به زیر پای حسن آفریده اند

باید که با مرام حسن آشنا شوی

ما را به اقتدای حسن آفریده اند

(مجتبی روشن روان)

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
حرم شاه

سلام با افتخار شما لینک شدید حرم شاه