/ 2 نظر / 12 بازدید
ق

سلام حاج آقای روشن روان.امیدوارم این مطالب رو بخونید.عزاداریهاتون قبول ان شاالله.2نکته . 1-خیلی بهتر می شود هنگام خواندن مصائبی که بر امام روا داشته اند عقوبت آن ملعون ها را که علی الحساب در این دنیا برایشان وارده شده است را برمردم بفرمایید تا هم بدانند عقوبت کارشان علاوه بر آن دنیا در این دنیا هم هست و هم بدانند و آگاه باشند جفا بر امام فقط آب ندادن بر ایشان و بریدن انگشتشان نیست.این اعمالی هم که ما روزانه مرتکب می شویم و از آن غافلیم که در ظهور امام ما خلل ایجاد می کند هم جفا است و به نظر من این جفا علاوه بر امام زمان بر تمامی حضرات معصومین روا میشود چون آن ها هم منتظر اند.باید از خویش بپرسیم چرا حجت حق خیمه را امن تر از خانه ی ما می داند؟؟؟

ق

سلام حاج آقای روشن روان.امیدوارم این مطالب رو بخونید.عزاداریهاتون قبول ان شاالله.2نکته . 1-خیلی بهتر می شود هنگام خواندن مصائبی که بر امام روا داشته اند عقوبت آن ملعون ها را که علی الحساب در این دنیا برایشان وارده شده است را برمردم بفرمایید تا هم بدانند عقوبت کارشان علاوه بر آن دنیا در این دنیا هم هست و هم بدانند و آگاه باشند جفا بر امام فقط آب ندادن بر ایشان و بریدن انگشتشان نیست.این اعمالی هم که ما روزانه مرتکب می شویم و از آن غافلیم که در ظهور امام ما خلل ایجاد می کند هم جفا است و به نظر من این جفا علاوه بر امام زمان بر تمامی حضرات معصومین روا میشود چون آن ها هم منتظر اند.باید از خویش بپرسیم چرا حجت حق خیمه را امن تر از خانه ی ما می داند؟؟؟